Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα ειδίκευσης Ελληνικής νοηματικής γλώσσας

BANNER ΚΕΛΝΟ ΔΙΑΣ
Προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποίησης και επάρκειας  Ελληνικής Νοηματική;ς γλώσσας.
'Αρτια προετοιμασία, εξειδικευμένο προσωπικό.