Μοριοδοτούμενα

ellada2.0

Τα προγράμματα απευθύνονται σε :

 • Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
 • Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι ΑΕΙ Παιδαγ. Τμημάτων,Καθηγητικών Σχολών,ΤΕΙ Κοιν. Εργασίας, ΙΕΚ Ειδ. Προσχ. Αγωγής, Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης)
 • Σχολικούς συμβούλους
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με σκοπό να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό
 • Εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής
 • Κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Υπηρετούντες σε Υπουργεία
 • Δικηγόρους
 • Διερμηνείς
 • Σε αιτούντες ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες
 • ΝΠΙΔ, αλλά και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα
 • ΜΚΟ, ανθρωπιστικούς οργανισμούς ,Ινστιτούτα
 • Κοινοτικά Προγράμματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 ekp ekp enhlikon
Μητρώο Β ΕΟΠΠΕΠ/ Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας δεν πιστοποιεί την ειδικότητα των ενδιαφερομένων, αλλά τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.). Κρίνεται σκόπιμη η απόκτησή της.
Οι υποψήφιοι, με το πέρας του προγράμματος , έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, με σκοπό την ένταξή τους στο μητρώο Β και την απασχόλησή τους  σε δομές ΔΒΜ.
Ο πιστοποιημένος φορέας ΔΙΑΣ , δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης και επαγγελματικής καταξίωσης των επιτυχόντων σε προγράμματα που υλοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους.

 Συνεπώς, με την έκδοση της πιστοποίησης έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ)

Διεθνείς Σχέσεις (εξ αποστάσεως)

UNESCO Summer School (δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο)

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μοριοδοτούμενο, ετήσιο)

Project Management ( δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο)

Δημιουργία Ιστοσελίδων με wordpress - δια ζώσης στο πανεπιστήμιο)

Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ADOS, ADI-R) (εξ αποστάσεως)

   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Η ετήσια( 8μηνη εντατική) επιμόρφωση "Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες",  η υλοποίηση της οποίας,  σηματοδοτεί την έναρξη καινοτόμων σεμιναρίων, αποτελεί πρωτοπόρο εξειδικευμένο πρόγραμμα  αναβάθμιση του παλαιού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ), με πικίλες θεματικές ενότητες που δεν απευθύνονται μόνο σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, αλλά στο σύνολο των επαγγελματιώνΤο ΚΕΔΙΒΙΜ2, ΔΙΑΣ, σε άμεση σύμπραξη με το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΜΑΚ, υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα, δίνοντας την δυνατότητα στο σύνολο των επαγγελματιών, φοιτητών, εργαζομένων να επιλέξουν νέα μεθοδολογία με παράλληλη μοριοδότηση,  παρέχοντας παράλληλα την συνολική συμβουλευτική υποστήριξη των υποψηφίων

 

Εγγραφές, Εκδήλωση ενδιαφέροντος , Ενημέρωση για τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική
ΚΕΔΙΒΙΜ 2, ΔΙΑΣ, Γρ. Λαμπράκη 13, καρδίτσα, www.kek-dias.gr

moriodotisi diek

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ Δ.ΙΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49934 και θέμα: "Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών -και αντιστοίχως των Υποδιευθυντών- στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)", οι επιμορφώσεις μοριοδοτούνται ως εξής

Η συμμετοχή και η απόκτηση πιστοποίησης μοριοδοτούμενου προγράμματος, άνω των 400 ωρών, δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ( ΣΔΕ), βλ. ΦΕΚ.

     Η επιτυχής παρακολούθηση επιμορφώσεων, οδηγεί στη μοριοδότηση των πεδίων 1.2.α και 1.2.β, αυξάνοντας το ποσοστό πρόσληψης στις αντίστοιχες δομές.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ΔΙΑΣ, σε απευθείας συνεργασία με δημόσιους φορείς Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υλοποιεί πλήθος εγκεκριμένων προγραμμάτων, σε ποικίλες θεματικές περιοχές , αλλά και στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων( άνω των 400 ωρών), παρέχοντας ταυτόχρονα  στους  συμμετέχοντες το σύνολο της συμβουλευτικής καθοδήγησης, πληροφόρησης που απαιτείται στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, αλλά και των συγκεκριμένων προσλήψεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

moriodotisi sde

Η εκπαίδευση ενηλίκων βασίζεται στη δυνατότητα των συμμετεχόντων για αλληλεπίδραση, άρτιο σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών, γνώση και μελέτη ψυχοκοινωνικών θεμάτων, συνολική εμβάθυνση σε μεθόδους διδασκαλίας, καινοτόμες δράσεις, ποικίλα εποπτικά μέσα, αλλά και αξιοποίηση τεχνικών βιωματικής διδασκαλίας.Οι διδακτικές παρεμβάσεις , σε πραγματικές συνθήκες ή συνθήκες προσομοίωσης, συντελούν στην πλήρη ενσωμάτωση στοιχείων με λειτουργικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό.
Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2, ΔΙΑΣ, στοχεύει στη προετοιμασία υποψηφίων για επιστημονική τεκμηρίωση διδασκαλίας, τη μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση οιασδήποτε δυσκολίας, στην προετοιμασία των ενδιαφερομένων, ενώ συνδράμει τον εκάστοτε υποψήφιο για τη συμμετοχή του στην εξεταστική διαδικασία του ΕΟΠΠΕΠ με στόχο την ένταξή του στο μητρώο Β .
Το σημαντικότερο όμως είναι, η δυνατότητα του ως πιστοποιημένου φορέα , σε άμεση συμπραξη με φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,, Δημόσιους Φορείς, ΝΠΙΔ, αλλά και Κοινωνικούς Εταίρους, να υλοποιεί προγράμματα, σεμινάρια, επιμορφώσεις με εκπαιδευτές ΔΒΜ που η ίδια η δομή έχει καταρτίσει,προετοιμάσει, συμβάλλοντας στην επιτυχία των διαγωνιζομένων.


Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερώσεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος, ΚΕΔΙΒΙΜ2, ΔΙΑΣ, ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 13, 2441080083,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.www.kek-dias.gr

- Η κατανόηση των σύγχρονων πολυπολιτισμικών συνθηκών που διαμορφώνονται στη χώρα γενικότερα και στην ελληνική εκπαίδευση ειδικότερα.
- Η γνώση του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα και μάλιστα αυτά της μετανάστευσης και της προσφυγιάς .
- Η αποδοχή της αναγκαιότητας εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων και των διδακτικών παρεμβάσεών τους, με έμφαση στην αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανές/οί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων και μάλιστα των τάξεων υποδοχής και στις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά, θρησκευτικα περιβάλλοντα.
- Η γνώση των διαφορετικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
- Η δυνατότητα επιτυχούς χειρισμού ευαίσθητων ζητημάτων, ειδικότερα εκείνων που συνδέονται με συγκρούσεις παραδόσεων, αλλά και τα φύλα.
- Η ουσιαστική συμβολή τους στη σύνδεση και επικοινωνία Σχολικής Μονάδας και μεταναστευτικών/προσφυγικών οικογενειών
.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Α) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ (καθηγητικών σχολών, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικών και πολιτικώνεπιστημών
Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις.
Γ) Σε αναπληρωτές που επιδιώκουν μοριοδότηση για το σύστημα διορισμών.
Δ) Σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ και δομές προσφύγων, σε Μ.Κ.Ο. καθώς και κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να εργαστεί στο συγκεκριμένο πεδίο.

 

Το KEK ΔΙΑΣ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν τα επτάμηνα επιμορφωτικά προγράμματα:

1) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,

2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,

3) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

4) ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,

5) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

(460 ωρών με έναρξή στις 6/6/2019 και λήξη στις 31/12/2019), του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Καθορίσθηκαν τα μοριοδοτούμενα προσόντα για την επιλογή εκπαιδευτικών για τις κατηγορίες TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου.

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 1

Τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται, κατ’ αναλογία της περ. α’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι μονάδων (120) μονάδων που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, καθορίζονται ως ακολούθως:

- α) Για τους κλάδους της TE κατηγορίας:

αα) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή τριών μονάδων (3) και με ανώτατο όριο τις εξήντα (60) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

ββ) Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας»
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποίηση ή πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (ίδιας ειδικότητας) ή, για τον κλάδο ΤΕ16 (Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων), δεύτερο πτυχίο από το οποίο προκύπτει μουσική ειδίκευση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος: δέκα (10) μονάδες.

γγ) Μία (1) ξένη γλώσσα, ως εξής:

 • Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας: είκοσι (20) μονάδες.
  (ii) Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δεκαπέντε (15) μονάδες.
  (iii) Καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δέκα (10) μονάδες.
 • δδ)Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου,  ΙΙΙ. Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): είκοσι    (20) μονάδες.

εε) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο ΠαιδείαςΈρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δέκα (10) μονάδες.