Ανακοινώσεις

Συνεργασια μου με το ΚΕΛ.ΝΟ

BANNER ΚΕΛΝΟ ΔΙΑΣ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει τη συνεργασια μου με το ΚΕΛ.ΝΟ  ( Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής), με στόχο την συστηματική προετοιμασια των υποψηφίων  με στόχο την απόκτηση επάρκειας στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΛΝΟ-ΔΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΣ-ΚΕΛΝΟ