Ανακοινώσεις

italia asep

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Οι ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία, τόσο σε κρατικά,  κρατικά , όσο και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξασφαλίζουν,  αφενός, την απαραίτητη μοριοδότηση των υποψηφίων, αφετέρου, την αναγνώριση υψηλού επιπέδου σπουδών σε διεθνές επίπεδο .Με τη νέα νομοθεσία, αναφορικά των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ,  ΦΕΚ 16/1/2021, αναγνωρίζονται με την ίδια ακριβώς ισχύ και τα μονοετή μεταπτυχιακά Ελλάδος, ΕΕ, αλλά και χωρών που δεν ανήκουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο , αλλά και η Βόρειος Ιρλανδία.
Τα μεταπτυχιακά στην Ιταλία , με την πλήρη στήριξη στους υποψηφίους σε όλα τα επίπεδα , από εξειδικευμένη ομάδα που εξασφαλίζουν την ευκολία του εγχειρήματος, αποδίδουν και τη μέγιστη μοριοδότηση σε επίπεδο c2 της Ιταλικής γλώσσας, διότι βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι υποψήφιοι που υλοποιούν σπουδές σε χώρα και γλώσσα , πέραν της μητρικής, ενώ αυτόματα κατοχυρώνουν και το ύψιστο επίπεδο της γλωσσομάθειας, καθώς η διπλωματική τους έχει συγγραφεί στην γλώσσα υλοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος,ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αποδίδουν και την εκπαιδευτική/παιδαγωγική επάρκεια.
Ενημέρωση, εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγραφές.

 

voulgaria

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Αναγνωρισμένες PhD, MSc σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια της Βουλγαρίας
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Με ενσωματωμένη εκπαιδευτική επάρκεια)
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (Με ενσωματωμένη εκπαιδευτική επάρκεια)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τα δημόσια πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, σε άμεση συνεργασία με το αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης , καθιερώνουν τα μεταπτυχιακά της Διαπολιτισμικής Αγωγής, της Ειδική ένταξης , αλλά και Δημόσιας Διοίκησης στην αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με απόλυτη συμβουλευτική και εκπαιδευτική κάλυψη από την ομάδα μας, ενώ το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης κατοχυρώνει σε ολόκληρη την ΕΕ και το δυτικό κόσμο τα επαγγελματικά , ακαδημαϊκά δικαιώματα.
Τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν την αγγλική γλώσσα, δίνοντας το μέγιστο της μοριοδότησης ,επιπεδου C2
Οι εγγραφές συνεχίζονται συστηματικά σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους .

asep diag 2023
ΑΝΟΙΞΗ 2024.
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας Διά Βίου Μάθησης , Συμβουλευτικής και κατάρτισης, εγκαινιάζει νέο κύκλο εξειδικευμένων μοριοδοτούμενων επιμορφωσεων σε απευθείας συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ερευνητικά εργαστηρια. Οι συγκεκριμένες επιμορφωσεις, με αναδιαρθρωμένες ενότητες, διευρυμένη μοριοδότηση σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αποτελούν εργαλείο πρόσληψης και ανέλιξης στην αγορά εργασίας, ενώ αποτελούν και πυλώνα συγκεκριμένης ειδίκευσης.
Ο φορέας, διερευνώντας συστηματικά, τόσο τις απαιτήσεις της αγοράς, όσο και τις ανάγκες των υποψηφίων, προβαίνει στην υλοποίηση εξειδικευμένων μετεκπαιδεύσεων, με αφορμή και τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2025, με στόχο την ενίσχυση της μοριοδότησης σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ακαδημαϊκά εργαστήρια, Ινστιτούτα, αλλά και συνολικά σε πεδία που απαιτείται το υβριδικό σύστημα αξιολόγησης, γραπτή δοκιμασία σε συνδυασμό με προσοντολόγιο.
Το τμήμα προγραμμάτων και ΣΥΥ ( συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, υπηρεσιών), του ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ, στοχεύοντας στην ανάδειξη  των ουσιαστικών προσόντων των ενδιαφερομένων, προβαινει σε σημαντική εκπτωτική πολιτική σε ποικίλες δράσεις του, κατηγορίες προγραμμάτων, ενω αναλαμβάνει την πλήρη συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη, ενω υφ΄θισταται σε καθημερινή βάση η συστηματική εξειδικευμένη παρέμβαση.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : 300 ΕΥΡΩ
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 500 ΕΥΡΩ
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΗΤΡΩΑ 400 ΕΥΡΩ.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
 
Σεμινάρια εξειδικευμένης στόχευσης όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η γραφή και ανάγνωση BRAILLE, συνοδών παράλληλης στήριξης και ατόμων με αναπηρία, κλινική ψυχική υγεία, συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, 
συμβούλων σταδιοδρομίας, παροχή πρώτων βοηθειών, οι τιμές διαμορφώνονται  βάσει της κατηγορίας, και της χρονικής διάρκειας του εκάστοτε σεμιναρίου. 
 
Εκπτωτική πολιτική, υφίσταται τόσο σε ομαδικές εγγραφές, σε κλειστά groups συμμετεχόντων, αλλά και σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους , με τους οποιους υφίσταται πολυετή συνεργασία.

parallili
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Ο πιστοποιημένος φορέας συμβουλευτικής, προγραμμάτων, κατάρτισης ενηλίκων ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί νέο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ Συνοδός ΑΜΕΑ", με στόχο την  συστηματική εκπαιδευση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο εθνικό μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν  υποβολής αίτησης.
Η μετεκπαίδευση,  ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση  κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Το  πρόγραμμα  με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , έχοντας ως αποτέλεσμα την   άμεση απορρόφησή τους.
Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και προυπηρεσία δημοσίου., ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την μονιμοποίησή τους σε δομές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευσης.
Επιπλέον η πιστοποίηση που θα λάβουν οι συμμετέχοντες/ουσες, αφορά τόσο την παράλληλη στήριξη, όσο και δομές του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

kelno

ΑΝΟΙΞΗ 2024

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένου φορέα Διά Βίου Μάθησης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, σε αποκλειστική συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής, ΚΕΛ.Ν.Ο, υλοποιεί ταχύρρυθμα τμήματα προετοιμασίας για την απόκτηση επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Τα μαθήματα/σεμινάρια, υλοποιούνται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό προσωπικού εγνωσμένου κύρους και επάρκειας, σε 4 μαθησιακούς κύκλους, εξ αποστασεως, με ευέλικτα προγράμματα , μη εμποδιζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του καθημερινού προγράμματος των υποψηφίων, ενώ το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας οδηγεί στις εξετάσεις επάρκειας