Ανακοινώσεις

eopep ekp enhl

Ο πιστοποιημένος φορέας ΔΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, υλοποιεί την εξειδικευμένη μοριοδοτουμενη επιμορφωση "Εκπαιδευση Εκπαιδευτων", με στόχο την ένταξη των υποψηφίων στελεχών ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ Β του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εντασσόμενοι,  θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης  από δομές ΔΒΜ, συνολικά, ενώ σταδιακά θα μπορούν να αποκτούν , μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης , περισσοτέρων κωδικών ΣΤΕΠ.

pros boithos
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΧΈΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
 
Ο πιστοποιημένος φορέας ΚΕΔΙΒΙΜ  και ΣυΕΠ Διας, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί δεύτερο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ σΥΝΟΔΌς ΑΜΕΑ", με στόχο την  συστηματική κατάρτιση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν  υποβολής αίτησης.
Η επιμόρφωση ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και των ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση  κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Το σεμιναριο  με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , με στόχο την  άμεση απορρόφησή τους.
Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δημοσίου..

sadiodromias
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2023                   
 

Η  διαδρομή απόκτησης επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω πεντάμηνης  φοίτηση στο συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ σε συνεργασια με τον εκπαιδευτικό όμιλο APOPSIS, και την εταιρεία συμβουλευτικής ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ

Αναλυτικά τα βήματα που η παρακολούθηση στον πιστοποιημένο φορέα μας, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και να εργαστούν νόμιμα,
ως  Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Δηλαδή πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, εγγραφή στο μητρώο συμβούλων σταδιοδρομίας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)
είτε
ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ανοίγοντας δικό τους γραφείο με έναρξη επαγγέλματος),
είτε
ως Στελέχη σε Δημόσιες ή/και Ιδιωτικές Δομές Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


studyitalystadyitaly2epimorf moriodconsulting
 
Ο Πιστοποιημένος φορέας, ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, σύνολο Ακαδημαϊκών, Συμβουλευτικών, Επενδυτικών υπηρεσιών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση  της Δια Βίου Κατάρτισης  των στελεχών, επαγγελματιών, φοιτητών, αλλά και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωταρχική μέριμνα του εξειδικευμένου προσωπικού του γραφείου διασύνδεσης και ΣΥΥ, αποτελεί η συνολική αξιολόγηση της εργασιακής προσωπικότητας των ενδιαφερομένων, η διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφιλ, η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας σε Ελλάδα και Ε.Ε, αλλά και η συστηματική μοριοδότηση τους για την ένταξή  στην αγορά εργασίας μέσω διαγωνισμών του ευρύτερου και ιδιωτικού τομέα .
Οι καινοτόμες, επιμορφώσεις, τα εξειδικευμένα προγράμματα, οι μετεκπαιδεύσεις επί συνόλου επιστημονικών πεδίων,  οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές"υπηρετούν" στο έπακρο, την αυξημένη δυναμική των μελλοντικών επαγγελματιών.
 
Η υπηρεσία/γραφείο διαχείρισης σπουδών και σταδιοδρομίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ έχει ως ενασχόληση
 
Διαχείριση σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Επιλογή, καθοδήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών  σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ελλάδος.
 Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες/συνεδρίες
Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ επαγγελματιών, στελεχων, δημιουργία βιογραφικών και επίσημων εγγράφων
Ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική υποστήριξη , συνολικά των μετεκπαιδεύσεων μοριοδότησης σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ερευνητικά εργαστήρια, Επιστημονικές ενώσεις
Υλοποίηση, σεμιναρίων νοηματικής γλώσσας, προγραμμάτων BRAILLE, ψυχοκοινωνικής μέριμνας, πληροφορικής, ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων με ειδική μοριοδότηση.
Συμπράξεις με ομίλους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς για προετοιμασία διαγωνισμών ΑΣΕΠ, δημοσίου τομέα, ευρωπαϊκών θεσμών, Ινστιτούτων, ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔΑ
 
Υποστήριξη , πληροφόρηση, προπτυχιακών  σπουδων ,για πανεπιστημια της Ιταλίας.
Πραγματοποίηση προγραμμάτων επαγγελματιών  παράλληλης στήριξης,,συνοδών, φροντιστών ΑΜΕΑ, συμβουλευτικής γονέων, coaching, mentoring, marketing, Η/R, sales, νευρογλωσσικού προγραμματισμού.
Συνολική, ενημέρωση ζητημάτων Διά Βίου μάθησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ΣΥΕΠ.