Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξειδίκευσης "Προσωπικος Βοηθός με αναπηρία"

Β.ΑΜΕΑ
Απαραιτητο εργαλειο για την ένταξη στα μητρώα βάσει κυβερνητικής απόφασης
 
Η ανάγκη υποστήριξης ατόμων με ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά και ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών, σε πεδία εκπαίδευσης, διαβίωσης, αγοράς εργασίας, οδήγησε το τμήμα ΣΥΥ και προγραμμάτων του πιστοποιημένου φορέα ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, να συμπράξει με Ινστιτούτα, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΜΚΕ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, δημιουργώντας μία "δεξαμενή" καινοτόμων προγραμμάτων με άξονα την εξατομικευμένη παρέμβαση, την ενίσχυση δεξιοτήτων, αλλά και την αναβάθμιση στελεχών-επαγγελματιών που θα απασχοληθούν σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, διοίκησης, τουρισμού, συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση ατόμων ΕΚΟ/ΑΜΕΑ. Προφανώς η τοποθέτησή τους σε δομές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέ α θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά και επιβεβλημένη, καθώς οι νέες ευρωπαϊκές δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν την επόμενη επταετία προσανατολίζεται στην αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής.
Οι νέες μοριοδοτούμενες μετεκπαιδεύσεις, οι οποίες αποτελούν και "κατάκτηση " της δομής ΔΙΑΣ, με όλους τους οργανισμούς , αναβαθμίζουν τις ικανότητες και δεξιότητες των συμμετεχόντων.
Οι συμφωνίες έχουν ως απορροια την έναρξη προγραμμάτων , με στόχο την απόλυτη αξιοποίηση τους σε όλους τομείς και  όχι απλώς το προφανές της μοριοδότησης .
Με την ολοκλήρωση των επιμορφωσεων οι υποψήφιοι θα έχουν την απόλυτη προτεραιότητα στην αγορά εργασίας , καθώς θα τους προτείνεται η δυνατότητα συνεργασίας σε ποικίλους τομείς και αποκλειστικά η τοποθέτησή τους στους κλασικούς πίνακες εκπαίδευσης.
Η  πλήρης ενημέρωση, τα πακέτα εκπτωτικών πολιτικών, αλλά και η άρτια καθοδήγηση, υλοποιείται στο ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ,  Καρδίτσα.