Ανακοινώσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΒΜ

TO ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει νέες συνεργασίες με φορείς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα, επιστημονικές ενώσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει με ιδιαίτερη επιτυχία τις υφιστάμενες συμπράξεις, με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση της ΔΒΜ. Νέες επιμορφώσεις, αναδιαρθρωμενο προγράμματα, πιστοποιήσεις που αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση, εξασφαλίζοντας θέσεις στην αγορά εργασίας. Το τμήμα συμβουλευτικής -σταδιοδρομίας, ευρωπαικών και μοριοδοτούμενων προγραμμάτων πρωτοπορεί , δημιουργώντας νέες επαγγελματικές διεξόδους, ενώ οι αξιοποίηση νέων εκπαιδευτών ενηλίκων σε προγράμματα ΛΑΕΚ θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, η άρτια πληροφόρηση για ακαδημαϊκές μετεκπαιδευσεις, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, "υπηρετεί" στο ακέραιο τη βούληση των ενδιαφερομένων για ποιοτικότερη εκπαίδευση.

Τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση όλων των Βαθμίδων συντελούν στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μας.
Πεδία της Ειδικής αγωγής, ψυχολογίας και Διαπολιτισμικής διευρύνονται.Ανοίγουν οι πίνακες της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ καθιερώνεται το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής.
Αυξάνεται ο αριθμός σχολικών νοσηλευτων , ενω οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις στην υγεία και την ψυχοκοινωνική μέριμνα.
Όλοι οι κλάδοι επαγγελματιών , έχοντας ως στόχο την αγορά εργασίας, θα μπορούν να αξιοποιούν την εκάστοτε μετεκπαίδευση.
Καθιερώνονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων στις εκπαιδευτικές μονάδες, ενώ όλα τα μοριοδοτούμενα αποτελούν πλέον εφαλτήρια μοριοδότησης.