Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

eopep

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες, τα μέτρα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις, οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαναπροσδιορίζονται ως εξής:

Εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων  της μη τυπικής εκπαίδευσης

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   Σεπτέμβριος 2021-Μάιος του 2022.

Οι υποψήφιοι θα μελετούν συχνά τόσο την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, όσο και το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο προκειμένου να για την εγκυρότητα της αίτησης , τον αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά και τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών ημερομηνιών, εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπαίδευση ενηλίκων , θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.