Ανακοινώσεις

Πανόραμα Δραστηριοτήτων και Υπηρεσιών ΔΒΜ

16 6 2021 1

Ο πιστοποιημένος φορέας ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, συνεχίζει τη συνεργασία του με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οδηγώντας τους υποψηφίους στην απόκτηση επάρκειας , κατόπιν εξετάσεων , αλλά και στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Η άρτια προετοιμασία , σε συνδυασμό με την απόλυτη εξειδίκευση οδηγεί στην απόκτηση της επίσημης πιστοποίησης.

 

16 6 2021 2

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: Εξειδικευμένη Επιμόρφωση με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Ο τομέας Συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ου ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί την Επιμόρφωση "Σύμβουλος Σταδιοδρομίας", η οποία , κατόπιν εξετάσεων, οδηγεί στην απόκτηση επίσημης πιστοποίησης με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 
 
 
16 6 2021 3
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ.
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 , πιστοποιημένη δομή ΔΒΜ, σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Φορείς , Επιστημονικές ενώσεις και ερευνητικά εργαστήρια, υλοποιεί  μοριοδοτούμενα ετήσια εξειδικευμένα προγράμματα σε πεδία Εκπαίδευσης, Υγείας, Περιβάλλοντος, ΔΒΜ, Οικονομίας, Marketing ,Τουρισμού, αναλαμβάνοντας  τη συνολική υποστήριξη των υποψηφίων , αλλά και την συμβουλευτική τους κάλυψη  και σε επίπεδο αγοράς εργασίας.
 
 
 
16 6 2021 4
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Ο τομέας Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ , παρέχει συνολική κάλυψη, ενημέρωση σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, σπουδαστές, φοιτητές σε πεδία:
Διαχείριση σπουδών, σταδιοδρομίας, καταρτισης,  ΔΒΜ.
Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ και portfolio υποψηφίων στελεχών.
Εξατομικευμένη παρέμβαση , ακαδημαϊκή επαγγελματική συμβουλευτική.
Ενημέρωση για διαγωνισμούς  πανελλήνιους γραπτούς διαγωνισμούς , συμπλήρωση αιτήσεων ΑΣΕΠ.
Τεχνικές ευρέσεως εργασίας, ανάλυση εργασιακού προφίλ επαγγελματιών.