Ανακοινώσεις

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023. Επιμορφώσεις εξειδίκευσης και μοριοδότησης: Νοηματική γλώσσα, BRAILLΕ, επαγγελματιών παράλληλης στήριξης και φροντιστων ΑΜΕΑ/ΕΚΟ, Συμβούλων σταδιοδρομίας, Εκπαίδευση ενηλίκων, Μετεκπαιδευσεις με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα

lifelong learn   lifelong learn2
Καλοκαίρι 2023
Σύγχρονες επιμορφώσεις, νέα δεδομένα, στοχευμένη συμβουλευτική, συνολική εκπαιδευτική υποστήριξη.
 
Ο τομέας κοινοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις, εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια, υλοποιεί  καινοτόμες επιμορφώσεις 12μηνης διάρκειας, με στόχο την μοριοδότηση  την εξειδίκευση των υποψηφίων,αλλά και την ταυτόχρονη ένταξή τους στην αγορά,  σύμφωνα με τα  καινούρια δεδομένα που ισχύουν από τον Ιούλιο του 2021. Καθίσταται σαφές ότι, τα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, ενώ ισχυροποιούν το portfolio  των δημοσίων στελεχών-επαγγελματιών.
Η υλοποίηση 2 τουλαχιστον προγραμμάτων,ιδίως για πεδία εκπαίδευσης , κατάρτισης, κοινωνικών υπηρεσιών διοίκησης, υγείας, ΣΥΥ,  αποτελεί το εφαλτήριο πρόσληψης, 
Μετεκπαιδεύσεις στην υγεία, τα οικονομικά την εκπαιδευση εκπαιδευτων, τη Διαπολιτισμική, την Ειδική Αγωγή, το management, 
τον τουρισμό, θεωρούνται πλέον προσόντα ON/ OFF, ενώ η Σεξουαλική Αγωγή , Εγκληματολογία, η Ψυχική υγεία, αλλά και η Βιοηθική, αποτελούν πεδία που σηματοδοτούν την  υψηλού επιπέδου ΔΒΜ, που παρέχει ο πιστοποιημένος φορέας ΔΙΑΣ.
Επιπροσθέτως, οι συμπράξεις με φορείς διαγωνισμών δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης συλλογών που έχουν επιτευχθεί  απο τον τομεα διαχείρισης σταδιοδρομίας-σπουδών , αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες κατάρτισης της δομής, ενώ θ ακολουθήσει και Δελτίο τύπου με περιεχόμενο την έναρξη συνεργασίας του ΚΕΔΙΒΙΜ  με Ακαδημαικο οργανισμό  με σκοπό  προετοιμασία των υποψηφίων για τους πανελληνιους γραπτούς διαγωνισμούς  από το 2022 και μετα.