Ανακοινώσεις

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Ακαδημαικές, Συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξειδίκευσης


studyitalystadyitaly2epimorf moriodconsulting
 
Ο Πιστοποιημένος φορέας, ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, σύνολο Ακαδημαϊκών, Συμβουλευτικών, Επενδυτικών υπηρεσιών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση  της Δια Βίου Κατάρτισης  των στελεχών, επαγγελματιών, φοιτητών, αλλά και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωταρχική μέριμνα του εξειδικευμένου προσωπικού του γραφείου διασύνδεσης και ΣΥΥ, αποτελεί η συνολική αξιολόγηση της εργασιακής προσωπικότητας των ενδιαφερομένων, η διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφιλ, η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας σε Ελλάδα και Ε.Ε, αλλά και η συστηματική μοριοδότηση τους για την ένταξή  στην αγορά εργασίας μέσω διαγωνισμών του ευρύτερου και ιδιωτικού τομέα .
Οι καινοτόμες, επιμορφώσεις, τα εξειδικευμένα προγράμματα, οι μετεκπαιδεύσεις επί συνόλου επιστημονικών πεδίων,  οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές"υπηρετούν" στο έπακρο, την αυξημένη δυναμική των μελλοντικών επαγγελματιών.
 
Η υπηρεσία/γραφείο διαχείρισης σπουδών και σταδιοδρομίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ έχει ως ενασχόληση
 
Διαχείριση σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Επιλογή, καθοδήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών  σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ελλάδος.
 Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες/συνεδρίες
Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ επαγγελματιών, στελεχων, δημιουργία βιογραφικών και επίσημων εγγράφων
Ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική υποστήριξη , συνολικά των μετεκπαιδεύσεων μοριοδότησης σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ερευνητικά εργαστήρια, Επιστημονικές ενώσεις
Υλοποίηση, σεμιναρίων νοηματικής γλώσσας, προγραμμάτων BRAILLE, ψυχοκοινωνικής μέριμνας, πληροφορικής, ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων με ειδική μοριοδότηση.
Συμπράξεις με ομίλους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς για προετοιμασία διαγωνισμών ΑΣΕΠ, δημοσίου τομέα, ευρωπαϊκών θεσμών, Ινστιτούτων, ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔΑ
 
Υποστήριξη , πληροφόρηση, προπτυχιακών  σπουδων ,για πανεπιστημια της Ιταλίας.
Πραγματοποίηση προγραμμάτων επαγγελματιών  παράλληλης στήριξης,,συνοδών, φροντιστών ΑΜΕΑ, συμβουλευτικής γονέων, coaching, mentoring, marketing, Η/R, sales, νευρογλωσσικού προγραμματισμού.
Συνολική, ενημέρωση ζητημάτων Διά Βίου μάθησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ΣΥΕΠ.