Ανακοινώσεις

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

image 1

Ο πιστοποιημένος φορέας ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει δυο σημαντικές συνεργασίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Διά Βίου Μάθησης. Το Κέντρο Ελληνικής νοηματικής συμπράττει με το ΔΙΑΣ, με στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για την εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας 4 επιπέδων , αλλά και τη συστηματική εκγυμναση τους για την απόκτηση επάρκειας.

Παράλληλα, νέες  συμπράξεις σε πεδία μοριοδοτούμενων μετεκπαιδεύσεων ξεκινούν, καθώς οι επιμορφώσεις με τα νέα δεδομένα πρόσληψης, ισχυροποιούνται ως εργαλείο τοποθέτησης στην αγορά, ενώ θεωρούνται ακαδημαϊκά προσοντα για όλους τους πίνακες της διευρυμένης εκπαίδευσης
 Επιπλέον τα σεμινάρια ειδικευσης , θα εμπλουτίζονται με  πρακτική άσκηση σε ΝΠΔΔ, τον ξενώνα ψυχοκοινωνικής μέριμνας ΖΕΦΥΡΟΣ-ΨΥΧΑΡΓΩΣ του ΓΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ,όπου οι υποψήφιοι κατόπιν της πρακτικής ή του εθελοντισμού θα λαμβάνουν βεβαίωση για την ενσωμάτωσή τους στο portfolio τους..