Ανακοινώσεις

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

adult education

Η πιστοποιημένη δομή ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει την συνέργεια του με νέους φορείς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα, επιστημονικές ενώσεις, Ακαδημαϊκούς οργανισμούς , ερευνητικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα συνεχίζει με ιδιαίτερη επιτυχία τις υφιστάμενες συνεργασίες, με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση της ΔΒΜ. Νέες επιμορφώσεις, αναδιαρθρωμενο προγράμματα, πιστοποιήσεις που αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση, εξασφαλίζοντας θέσεις στην αγορά εργασίας. Το τμήμα συμβουλευτικής -σταδιοδρομίας, ευρωπαικών και μοριοδοτούμενων προγραμμάτων πρωτοπορεί , δημιουργώντας νέες επαγγελματικές διεξόδους, ενώ οι αξιοποίηση νέων εκπαιδευτών ενηλίκων σε προγράμματα ΛΑΕΚ θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, η άρτια πληροφόρηση για ακαδημαϊκές μετεκπαιδευσεις, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, "υπηρετεί" στο ακέραιο τη βούληση των ενδιαφερομένων για ποιοτικότερη εκπαίδευση.