Ανακοινώσεις

Σημαντική εκπαιδευτική - Ακαδημαϊκή έκπτωση στο πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής

Στο πλαίσιο  μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας με τους καταρτιζόμενους, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ σε  άμεση συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αιγαίου , για τον τρέχοντα κύκλο μετεκπαιδευσης, προβαίνει σε σημαντική εκπτωτική πολιτική  της επιμόρφωσης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης-Αγωγής, με στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης  και την κατάθεση της ως απαραίτητη προϋπόθεση για μοριοδότηση σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, διοίκησης, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ινστιτούτων, ΔΕΚΟ, ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η μετεκπαίδευση με την πλήρη ακαδημαϊκή, και συμβουλευτική υποστήριξη, ανέρχεται γι αυτό τον κύκλο συμμετοχής στα 200 ευρω.