Ανακοινώσεις

ΚΥΚΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΟΠΠΕΠ

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ.
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, ενισχύει την κατάρτιση των υποψηφίων  για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων -εισαγωγή στο Μητρώο Β, εγκαινιάζοντας κύκλο φροντιστηριακών σεμιναρίων , με σκοπό την άρτια και στοχευμένη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν:
Ανάλυση, επεξεργασία , κριτική προσέγγιση των ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.
Διαμόρφωση διδασκαλιών -projects προσομοίωσης