Ανακοινώσεις

Γραπτος Πανελληνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Από τις15/1/21 ,με νόμο του κράτους , παγιώνεται η γραπτή πανελλήνια δοκιμασία γιατην πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, με συνδυασμό γραπτής δοκιμασίας. Οι εξεταζόμενοι , κατόπιν συστηματικής προετοιμασίας , θα εξετάζονται σε πεδία γενικών και ειδικών δεξιοτήτων, συναφούς αντικειμένου σπουδών, ενώ θα υπάρχει και δομημένη συνέντευξη για θέσεις ΕΕΠ ( ειδικού, επιστημονικού προσωπικού). Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να έχουν προβεί σε συστηματική και άρτια προετοιμασία, καθώς η επιτυχία κρύβεται στη μεθοδολογία μελέτης και όχι στην πολύωρη ενασχόληση.
Περαν του γραπτού διαγωνισμού, η επιτυχία θα κριθεί και στην προσαυξηση που θα υλοποιηθεί χάριν των προσόντων που θα καταθέτουν οι υποψήφιοι( portfolio, το οποιο θα αξιοποιείται και εσωτερικά) όπως ρητώς ορίζεται στο ΦΕΚ.O  πρώτος διαγωνισμός οριοθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ θα διεξάγεται κάθε 1,5 με δυο χρόνια