Ανακοινώσεις

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΔΙΑΣ, ΚΕΔΙΒΙΜ 2

dvm
Το  ΚΕΔΙΒΙΜ 2  ΔΙΑΣ, ως πιστοποιημένος  φορέας  του ΕΟΠΠΕΠ, αλλά   και συνεργάτης   πανεπιστημιακών   ιδρυμάτων, εξειδικευμένων  εργαστηρίων, και επιστημονικών ενώσεων, παρέχει τη δυνατότητα ποικίλων  εκπαιδευτικών , συμβουλευτικών , υποστηρικτικών υπηρεσιών  κατάρτισης και Διά  Βίου  Μάθησης.
 Εξειδικευμένο  προσωπικό  εισηγητών, συμβούλων, διοικητικών,παρέχει την απαραίτητη ενημερωση    για   ευρωπαϊκά  προγράμματα, μοριοδοτούμενες πιστοποιήσεις, σεμινάρια voucher, ΛΑΕΚ, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, επιμελητηρίων, Δήμου, αλλά και περιφέρειας.
   Παράλληλα  έχει πιστοποιηθεί  ως  πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών ,( ενταγμένος  στο μητρώο συμβουλευτικών κέντρων του ΕΟΠΠΕΠ), ενώ    ενισχύει τη διαχείριση   σπουδών  και  σταδιοδρομίας  των  εκπαιδευομένων , σε ζητήματα που άπτονται   μοριοδότησης  , προκηρύξεων ΑΣΕΠ, εύρεσης εργασίας, γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας   για την  πρόσληψη σε δημόσιο, ορθής επιλογής    μεταπτυχιακών προγραμμάτων , αλλά και διαμόρφωσης επαγγελματικού   προφίλ  υποψηφίων.
 
Στοιχεία  επικοινωνίας, 2441080083, 79201, 6978183566, 
Καρδίτσα, Γρ. Λαμπράκη, 13