Ανακοινώσεις

Σημαντική Ενημερωση γιατη ΔιάΒίου Μαθηση

ekp en
Η Διά Βίου  Μάθηση αποτελεί αναπτυσσόμενο κλάδο της αγοράς,   ενώ    απαντάται  σε  ποικίλους τομείς   της αγοράς εργασίας.
Η συμμετοχή   ως εισηγητές/επιμορφωτές/εκπαιδευτές  ενηλίκων , σε προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα, κοινοτικά,  μοριοδοτούμενα, απαιτεί την ένταξη σε μητρώο  φορέων, οργανισμών,  πανεπιστημίων, αλλά και στο μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ , κατόπιν  γραπτής δοκιμασίας , αλλά και υποστήριξης μικροδιδασκαλίας.
Οι συμμετέχοντες  οι οποίοι δεν έχουν ως διδακτική προϋπηρεσία  άνω των 150 ωρων , η δεν έχουν ενταχθεί σε μητρωο ΝΠΔΔ, ΕΚΔΔΑ, πρεπει να παρακολουθήσουν το προγραμμα εκπαιδευσης εκπαιδευτων ενηλίκων σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα ΚΕΔΙΒΙΜ2 , με στόχο την απόκτηση βεβαίωσης που θα σου επιτρεψει  να συμμετέχουν στις εξετάσεις και κατόπιν επιτυχίας να ενταχθούν  στο μητρώο  Β,  με σκοπό την επαγγελματική  τους πορεία  στη ΔΒΜ.
Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, σε  συνεργασία  με το πανεπιστημιο Θεσσαλιας  και το εξειδικευμένο πρόγραμμα   "Εκπαίδευσης  Εκπαιδευτών Ενηλίκων", δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να προβεί στην εγγραφή  οποιαδηποτε στιγμη    επιθυμει , καθώς οι κύκλοι του σεμιναριου ακολουθούν διαδοχική πορεία.