Μοριοδοτούμενα

Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

panep aigaioy

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε απευθείας συνεργασία με τον πιστοποιημένο φορέα από τον ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΔΙΒΙΜ 2, ΔΙΑΣ, ανακοινώνουν την έναρξη νέων  μοριοδοτούμενων προγραμμάτων στα κάτωθι πεδία εξειδίκευσης, καθιερώνοντας εκπτωτική πολιτική στο σύνολο των επιμορφώσεων

  • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  •  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

        Έναρξη μαθημάτων: Ιούνιος του 2019

         Εγγραφές έως 6/6/2019.

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 2 ΔΙΑΣ, σεβόμενο τις επιθυμίες των καταρτιζομένων, και γνωρίζοντας τις επιταγές της αγοράς, προσφέρει στους υποψηφίους συνολική επαγγελματική και ακαδημαϊκή στήριξη, τόσο κατά τη διάρκεια , όισο και με το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος. Το  τμήμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΔΙΑΣ , σε καθημερινή βάση,  παρέχει  ευρύ φάσμα  επαγγελματικών, εκπαιδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τους συμμετέχοντες  στην πλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.