Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Σεξουαλικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΠρόγραμμαΣεξουαλικήςΑγωγήςκαιΕκπαίδευσης
Η πιστοποιημένη δομή ΔΙΑΣ, πρωτοπορεί και εγκαινιάζει το πρόγραμμα Σεξουαλικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Η μετεκπαίδευση, υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελληνική Επικράτεια, με εξειδικευμένες ενότητες , καθώς το μάθημα πλέον παγιώνεται τόσο στην εκπαίδευση, όσο και σε ευρύτερα εργασιακά πεδία που απασχολουν ουν επαγγελματίες.