Ανακοινώσεις

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ

anak12 4 20

Δημιουργία projects προσομοίωσης, ακριβής προετοιμασία σχεδιασμού περιγραμμάτων , συστηματική εκμάθηση πλάνου

Η υλοποίηση project ( μικροδιδασκαλία) και η παρουσίαση του κατά τη διάρκεια εξετάσεων για την ένταξη στο μητρώο Β , πιστοποιημένων επιμορφωτών του ΕΟΠΠΕΠ, αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχημένης πορείας, που θα δώσει την απαραίτητη βαθμολογική ανάσα στους υποψηφίους , με παράλληλη γραπτή δοκιμασία σε ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων του Οργανισμού.
Η άρτια δομή , οι στοχευμένες μέθοδοι, τα ποικίλα εποπτικά μέσα, αλλά κυρίως η επιλογή θέματος του συμμετέχοντα κρίνουν το αποτέλεσμα.
Η μικροδιδασκαλία απαιτει δομημένη οργανωση , εσωτερική συνάφεια , ενω κρίνεται αναγκαία η πλήρης κατανόηση των διαδοχικών σταδίων .
Συστηματική φροντιστηριακή εκμάθηση , βάσει προδιαγραφών της γραπτής δοκιμασίας του ΕΟΠΠΕΠ