Ανακοινώσεις

Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση  "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ενηλίκων", αλλά και οι "Αρχές εκπαίδευσης Ενηλίκων"

H μοριοδοτούμενη επιμόρφωση  "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ενηλίκων", αλλά και οι "Αρχές εκπαίδευσης Ενηλίκων",σηματοδοτούν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων τόσο στην ένταξή τους στο μητρώο Β ( η πρωτη επιμόρφωση), αλλά και για το διορισμό τους σε θέσεις εκπαίδευσης και ΔΒΜ στα ΔΙΕΚ και  ΙΙΕΚ.. Η  ένταξη στο μητρώο Β συντελεί στην αύξηση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε δομές άνω των 18 ετών.
Η μετεκπαίδευση "Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων" αποτελεί την υποχρεωτική εκπαίδευση για διορισμούς βάσει ΦΕΚ σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ. Με το τελευταίο νομοσχέδιο ,οι κάτοχοι πτυχίου φιλοσοφικής , ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δεν μπορούν να καταθέσουν  τα συνημμένα δικαιολογητικά τους αν δεν έχουν υλοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Για πληροφορίες, εγγραφές Γρ. Λαμπράκη13, 2441080083, 79201.