Επιδοτούμενα

VOUCHER 22-29 ΕΤΩΝ

voucher 22 29

Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29 ετών)

• Ωφελούμενοι: 3.000
• Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών
• Στόχος : Η δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων
Ενδεικτικές ειδικότητες:
• διαχείριση κοινωνικών δικτύων
• marketing πολιτιστικών οργανισμών
• διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
• συμβουλευτική τρίτης ηλικίας
• αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Πληροφορίες: 
Γρ. Λαμπράκη 13 Καρδίτσα τηλ: 2441079201 – 80083
Αθ.Διάκου 25 Τρίκαλα τηλ: 2431025526