Αυτοχρηματοδοτούμενα

ellada2.0

Σεμινάριο προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (SECURITY)

SECURITY

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό του ΚεΜεΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) και οδηγεί, μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, στην απόκτηση του πιστοποιητικού επιπέδου 1 της ειδικότητας Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 4892/1/76-γ΄/17- 5-2010.

Η διδασκαλία γίνεται με την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και την βοήθεια παραδειγμάτων και ασκήσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το ΚΕΜΕΑ και καλύπτει πλήρως τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή περάτωση των προβλεπόμενων εξετάσεων.

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας,
 • Ποινική δικονομία,
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων. Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Εκπαιδευτές:
Οι εκπαιδευτές του προγράμματος διαθέτουν πολυετή διδακτική εμπειρία και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώο ΚΕΜΕΑ και του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Κάντε αίτηση