Αυτοχρηματοδοτούμενα

ellada2.0

Εκπαίδευση εργοδοτών για θέματα Τεχνικού Ασφαλείας

texnikos asfaleias

Tο ΚΕΚ πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3850/2010) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Δύναται είτε ο εργοδότης είτε εργαζόμενος της επιχείρησης να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο2441079201 & 2441080083

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β΄  &  Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Νομοθεσία

Νόμος 3850/2010: Κώδικας Νόμωνγια την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων

Π.Δ.16/1996: Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στουςχώρους εργασίαςσε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK

Π.Δ.305/1996:  Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται σταπροσωρινά ή κινητά εργοτάξιασε   συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK

Π.Δ.105/1995: Eλάχιστες προδιαγραφές για τηνσήµανση ασφάλειαςή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK

Π.Δ.41/2012: Εθνικόςκατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών»

Σημείωση:Πλήρης κατάλογος Νομοθετημάτων για την υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία βρίσκεται στις σελίδες του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  /Νομοθεσία


Έντυπα - Εκδόσεις

(Επιλογές από την Ελληνική Βιβλιογραφία, ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς...)


Θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίαςγια επιχειρήσεις Β΄ Κατηγορίας(σελ. 352, 2007)

Θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίαςγια επιχειρήσεις Γ΄ Κατηγορίας(σελ. 198, 2008)


Εργαλείογια τηνΕκτίμηση Κινδύνου(σελ. 53,  2009)

Πρακτικές Οδηγίεςγια τηνσύνταξη Εκτίμησης Κινδύνουστις Μικρές Επιχειρήσεις - 5 Απλά βήματα (σελ. 16, 1998)


Υγιεινή και Ασφάλειαστην Εργασία (σελ. 100, 1991)

Καλές Πρακτικέςγια ασφαλή εργασία στιςμικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις(σελ. 84,  2002)

Οργάνωση της Εργασίας- Πρώτα απ΄όλα η Υγεία και η Ασφάλεια, Ένας Σύντομος Οδηγός (σελ. 36,  1998)


Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στους Χώρους Εργασίας (σελ. 69, 2003)

Ο Θόρυβοςστην Εργασία: Φύση, Κίνδυνοι, Προστασία (σελ. 44,  200?)

Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εργασιών(σελ. 85, 2011)


Ασφάλεια και Υγεία τωνΕργαζόμενων Νέων- Νομοθεσία και Καλές Πρακτικές (σελ. 57, 2006)

Μυοσκελετικές παθήσεις στην Εργασία- Μειώστε την Καταπόνηση (σελ. 62,  2007)

Καλές Πρακτικέςγια τηνΠρόληψη των ΜυοσκελετικώνΠαθήσεων (σελ. 50,  2007)

Πηγές ΕργασιακούStress(σελ. 32,  2002)

Ο Υπολογιστής στη δουλειά σας (σελ. 20, 2001)

Πρόληψη επαγγελματικών Παθήσεων και Ατυχημάτωνγια τους εργαζόμενους σταΚομμωτήρια(σελ. 84, 2008)
Πηγές κινδύνου - Ανάγκες Παρεμβάσεων σταΚομμωτήρια(σελ.6, 2008)

 

Κάντε αίτηση


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

EU-OSHA:Ευρωπαϊκός Οργανισμόςγια την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

3Μ HELLAS:Κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας(ΜΑΠ)