Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ

italia asep

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Οι ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία, τόσο σε κρατικά,  κρατικά , όσο και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξασφαλίζουν,  αφενός, την απαραίτητη μοριοδότηση των υποψηφίων, αφετέρου, την αναγνώριση υψηλού επιπέδου σπουδών σε διεθνές επίπεδο .Με τη νέα νομοθεσία, αναφορικά των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ,  ΦΕΚ 16/1/2021, αναγνωρίζονται με την ίδια ακριβώς ισχύ και τα μονοετή μεταπτυχιακά Ελλάδος, ΕΕ, αλλά και χωρών που δεν ανήκουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο , αλλά και η Βόρειος Ιρλανδία.
Τα μεταπτυχιακά στην Ιταλία , με την πλήρη στήριξη στους υποψηφίους σε όλα τα επίπεδα , από εξειδικευμένη ομάδα που εξασφαλίζουν την ευκολία του εγχειρήματος, αποδίδουν και τη μέγιστη μοριοδότηση σε επίπεδο c2 της Ιταλικής γλώσσας, διότι βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι υποψήφιοι που υλοποιούν σπουδές σε χώρα και γλώσσα , πέραν της μητρικής, ενώ αυτόματα κατοχυρώνουν και το ύψιστο επίπεδο της γλωσσομάθειας, καθώς η διπλωματική τους έχει συγγραφεί στην γλώσσα υλοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος,ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αποδίδουν και την εκπαιδευτική/παιδαγωγική επάρκεια.
Ενημέρωση, εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγραφές.

 

voulgaria

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Αναγνωρισμένες PhD, MSc σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια της Βουλγαρίας
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Με ενσωματωμένη εκπαιδευτική επάρκεια)
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (Με ενσωματωμένη εκπαιδευτική επάρκεια)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τα δημόσια πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, σε άμεση συνεργασία με το αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης , καθιερώνουν τα μεταπτυχιακά της Διαπολιτισμικής Αγωγής, της Ειδική ένταξης , αλλά και Δημόσιας Διοίκησης στην αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με απόλυτη συμβουλευτική και εκπαιδευτική κάλυψη από την ομάδα μας, ενώ το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης κατοχυρώνει σε ολόκληρη την ΕΕ και το δυτικό κόσμο τα επαγγελματικά , ακαδημαϊκά δικαιώματα.
Τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν την αγγλική γλώσσα, δίνοντας το μέγιστο της μοριοδότησης ,επιπεδου C2
Οι εγγραφές συνεχίζονται συστηματικά σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους .