Ανακοινώσεις

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ. ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

asep diag 2023
ΑΝΟΙΞΗ 2024.
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας Διά Βίου Μάθησης , Συμβουλευτικής και κατάρτισης, εγκαινιάζει νέο κύκλο εξειδικευμένων μοριοδοτούμενων επιμορφωσεων σε απευθείας συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ερευνητικά εργαστηρια. Οι συγκεκριμένες επιμορφωσεις, με αναδιαρθρωμένες ενότητες, διευρυμένη μοριοδότηση σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αποτελούν εργαλείο πρόσληψης και ανέλιξης στην αγορά εργασίας, ενώ αποτελούν και πυλώνα συγκεκριμένης ειδίκευσης.
Ο φορέας, διερευνώντας συστηματικά, τόσο τις απαιτήσεις της αγοράς, όσο και τις ανάγκες των υποψηφίων, προβαίνει στην υλοποίηση εξειδικευμένων μετεκπαιδεύσεων, με αφορμή και τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2025, με στόχο την ενίσχυση της μοριοδότησης σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ακαδημαϊκά εργαστήρια, Ινστιτούτα, αλλά και συνολικά σε πεδία που απαιτείται το υβριδικό σύστημα αξιολόγησης, γραπτή δοκιμασία σε συνδυασμό με προσοντολόγιο.
Το τμήμα προγραμμάτων και ΣΥΥ ( συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, υπηρεσιών), του ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ, στοχεύοντας στην ανάδειξη  των ουσιαστικών προσόντων των ενδιαφερομένων, προβαινει σε σημαντική εκπτωτική πολιτική σε ποικίλες δράσεις του, κατηγορίες προγραμμάτων, ενω αναλαμβάνει την πλήρη συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη, ενω υφ΄θισταται σε καθημερινή βάση η συστηματική εξειδικευμένη παρέμβαση.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : 300 ΕΥΡΩ
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 500 ΕΥΡΩ
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΗΤΡΩΑ 400 ΕΥΡΩ.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
 
Σεμινάρια εξειδικευμένης στόχευσης όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η γραφή και ανάγνωση BRAILLE, συνοδών παράλληλης στήριξης και ατόμων με αναπηρία, κλινική ψυχική υγεία, συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, 
συμβούλων σταδιοδρομίας, παροχή πρώτων βοηθειών, οι τιμές διαμορφώνονται  βάσει της κατηγορίας, και της χρονικής διάρκειας του εκάστοτε σεμιναρίου. 
 
Εκπτωτική πολιτική, υφίσταται τόσο σε ομαδικές εγγραφές, σε κλειστά groups συμμετεχόντων, αλλά και σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους , με τους οποιους υφίσταται πολυετή συνεργασία.