Ανακοινώσεις

Έναρξη νέου κύκλου επιμόρφωσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ -ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΜΕΑ/ΕΚΟ

pros boithos
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΧΈΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
 
Ο πιστοποιημένος φορέας ΚΕΔΙΒΙΜ  και ΣυΕΠ Διας, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί δεύτερο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ σΥΝΟΔΌς ΑΜΕΑ", με στόχο την  συστηματική κατάρτιση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν  υποβολής αίτησης.
Η επιμόρφωση ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και των ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση  κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Το σεμιναριο  με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , με στόχο την  άμεση απορρόφησή τους.
Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δημοσίου..