Ανακοινώσεις

xenagoi

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ.», διάρκειας 290 ωρών/4μηνών το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους κατ’ ελάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αποφοίτους όλων των βαθμίδων τουριστικής εκπαίδευσης και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα ή εργάζεται ήδη στον χώρο του τουρισμού.

tour polit
Το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο φορέα ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Πολιτισμός, Τουρισμός: επικοινωνία, προβολή και προώθηση.», διάρκειας 340 ωρών/5μήνες,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης .
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του χώρου του πολιτισμού, στον τουριστικό τομέα, σε επιχειρήσεις που αφορούν την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα που αφορά την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού γενικότερα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία σε τομείς του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

kelno

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής νοηματικής , υλοποιεί την κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων για την εκμάθηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας , με στόχο την προετοιμασία για τις εξετάσεις και την απόκτηση  επάρκειας του υπουργείου.

Συμπληρώστε και στείλτε μας την αίτηση.

fek232 22

Το ΦΕΚ 232/17/12/2022 , μεταβατική διάταξη 15, παράγραφος 7, οριοθετεί πλέον το νέο  πλαίσιο νομιμότητας πτυχίων ξένων γλωσσων, αλλά και τη μοριοδότησή αυτών ως "εργαλείο πρόσληψης".

Από 1/1/2023, τα πτυχία ξένων γλωσσών, και δη της αγγλικής γλώσσας, οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου οι υποψήφιοι να μπορούν να διορίζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
Το ΦΕΚ, διαφοροποιεί με ακρίβεια , την απόκτηση πτυχίου που απαιτείται για τον οριστικό διορισμό, από την απλή και τυπική μοριοδότηση προσοντολογίου.
Τα πτυχία που οι υποψήφιοι είναι επιβεβλημένο να αποκτούν από εδω και στο εξής,  είναι  αναγκαίο να  αποτελούνται από τα 4 μερη,  (ακουστικό μέρος, κατανόησης κειμένου, παραγωγής γραπτού αλλά και προφορικού λόγου), να διαθετουν διεθνές ofqual  και εξειδικευμένο barcode. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και μόνο αποτελούν πλέον το δίαυλο διορισμού για οποιαδήποτε θέση εργασίας, καθώς έχουν και ισόβια ισχύ.
Πτυχία τα οποια δεν διαθέτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά , εξαιρούνται των επίσημων προσλήψεων.
Συνεπώς , απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, αναφορικά της επιλογής απόκτησης πτυχίου γλωσσομάθειας, καθως μεγάλο ποσοστό αυτών, έχει ήδη απορριφθεί, σε τρέχοντες διαγωνισμούς, όπως στην προκήρυξη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών( οι υποψήφιοι, δεν μοριοδοτήθηκαν για πτυχία που δεν πληρούσαν τις άνω προϋποθέσεις) , ενω ισχύει η ίδια τακτική για οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία.