Ανακοινώσεις

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 
Ο πιστοποιημένος φορέας, ΔΒΜ, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής,  ΔΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, υλοποιεί την εξειδικευμένη μοριοδοτουμενη επιμορφωση "Εκπαιδευση Εκπαιδευτων Ενηλίκων", με στόχο την ένταξη των υποψηφίων στελεχών ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ  Β του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εντασσόμενοι σε αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους  από δομές ΔΒΜ, Ινστιτούτα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ συνολικά, ενώ σταδιακά θα μπορούν να αποκτούν , μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης και τροποποίησης χαρτοφυλακίου , περισσοτέρων κωδικών ΣΤΕΠ.

frontizo perivallon  eidiki agogogi  learning no bounds 
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ-ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
 
Η πιστοποιημένη δομή κατάρτισης, συμβουλευτικής και ΔΒΜ, ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, προβαίνει , σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων εξειδίκευσης σε πεδία Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος, με νέες αναβαθμισμένες ενότητες, σύμφωνα με το συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο της εκπαίδευσης,  της υγείας, αλλά και της αγοράς εργασίας.
Οι συγκεκριμένες μετεκπαιδεύσεις, με αυστηρό περιεχόμενο και δομή που πληρούν των προδιαγραφών των ΦΕΚ, αλλά και των ευρωπαικών απαιτήσεων, πραγματοποιούνται διαδικτυακά, με ασυγχρονη κυρίως τηλεκπαίδευση, σνώ το ΔΙΑΣ, αναλαμβανει την Ακαδημαϊκή , συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη των υποψηφίων.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 
Ο νέος υποχρεωτικός "πυλώνας"
μοριοδότησης για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η διαπολιτισμική αγωγή , από τη νέα εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή χρονιά παγιώνεται επισήμως , τόσο στην ευρύτερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και σε τομείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων, ΔΕΚΟ, αλλά και σε πεδία ειδίκευσης και ΔΒΜ.
Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη "λειτουργία" πινάκων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης/ΕΚΟ, ( προσλήψεις σε άτυπο επίπεδο, έχουν ξεκινήσει ήδη), σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολές, ΔΙΕΚ, αλλά και σε οποιοδήποτε πόστο μπορεί να απορροφηθεί επιστήμονας ή εργαζόμενος που διαθέτει είτε μεταπτυχιακο είτε μοριοδοτούμενη μετεκπαίδευση 12μηνη διάρκειας.
Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και οι καταρτιζόμενοι που έχουν ή θα έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προσόντα, μπορούν να προτάσσονται σε οποιαδήποτε πρόσληψη , αφενός που άπτεται συγκεκριμένου διαπολιτισμικού περιεχομένου, αφετέρου, να μοριοδοτείται ακόμη και ως τυπικό προσόν για εύρος εργασιακών θέσεων.
Τα καινοτόμα μοριοδοτούμενα ακαδημαϊκά προγράμματα έχουν ως αφετηρία το Σεπτέμβριο, με προεγγραφή και σημαντική εκπτωτική πολιτική από αρχές Ιουνίου.
Το τμήμα μοριοδοτούμενων προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, αναλαμβάνει την πλήρη εκπαιδευτική, συμβουλευτική υποστήριξη των επιμορφώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την πιστοποίηση χωρίς κόπο και ιδιαίτερη συμμετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι: Οι μετεκπαιδεύσεις μοριοδοτούν όλους τους αποφοίτους λυκείου, ΙΕΚ, Τεχνολογικής, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας ΔΒΜ, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής,ανταποκρινόμενος στην ελληνική νομοθεσία,  προσφέρει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δυνατότητα σε κάθε απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσει Πιστοποίηση  Επάρκειας Προσόντων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την παροχή  υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει, οργανώνει, προετοιμάζει και υλοποιεί δράσεις/σεμινάρια συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τις θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου.

Επιπροσθέτως, αποτυπώνει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική και παράλληλα αναπτύσσει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άποψη της εμβέλειας ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλύπτει το φάσμα των υποστηρικτικών δράσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου δια βίου, και κυρίως σε δύο βασικούς τομείς της ζωής του: στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην απασχόληση.

Ειδικότερα, εκτελεί όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.).

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

 • Ο Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.),
 • Η Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π  και
 • Η Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Με την ολοκλήρωση του  προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να :

 • Σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει τις υποδομές, το πρόγραμμα και τα μέσα για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με βάση τυπικές προδιαγραφές, δεοντολογικά πρότυπα, θεωρίες της Συ.Ε.Π., ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, το κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των ομάδων στόχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τις αρχές, τις θεωρίες και τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.
 • Αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική του πρακτική σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.
 • Το πιστοποιημένο πρόγραμμα του Aegean ΚΔΒΜ-2 υπερέχει για τους εξής λόγους:

  • Δυνατότητα πιστοποίησης επάρκειας προσόντων (πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα)  στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα του «Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού» είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως Στέλεχος Επιστημονικό ΣΥΥ (Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών).
  • Μέγιστη μοριοδότηση σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο εκπαιδευτή σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΠΣΕΚ κλπ).
  • Σημαντικό, μοριοδοτούμενο προσόν για όλους όσοι επιδιώκουν να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου.
  • Συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης και δημόσιας Διοίκησης.
  • Προσόν για εργασία ως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (πιστοποιημένο) σε ιδιωτικές και δημόσιες Δομές ΣΥΥ.
  • Πλεονέκτημα στις προσλήψεις Συμβούλων σε ΟΤΑ και Δημόσιους Οργανισμούς.
  • ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και συνεπάγεται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα του «Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού» για εργασία σε δομές, φορείς και εταιρείες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.