Ανακοινώσεις

lifelong learn   lifelong learn2
Καλοκαίρι 2023
Σύγχρονες επιμορφώσεις, νέα δεδομένα, στοχευμένη συμβουλευτική, συνολική εκπαιδευτική υποστήριξη.
 
Ο τομέας κοινοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις, εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια, υλοποιεί  καινοτόμες επιμορφώσεις 12μηνης διάρκειας, με στόχο την μοριοδότηση  την εξειδίκευση των υποψηφίων,αλλά και την ταυτόχρονη ένταξή τους στην αγορά,  σύμφωνα με τα  καινούρια δεδομένα που ισχύουν από τον Ιούλιο του 2021. Καθίσταται σαφές ότι, τα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, ενώ ισχυροποιούν το portfolio  των δημοσίων στελεχών-επαγγελματιών.
Η υλοποίηση 2 τουλαχιστον προγραμμάτων,ιδίως για πεδία εκπαίδευσης , κατάρτισης, κοινωνικών υπηρεσιών διοίκησης, υγείας, ΣΥΥ,  αποτελεί το εφαλτήριο πρόσληψης, 
Μετεκπαιδεύσεις στην υγεία, τα οικονομικά την εκπαιδευση εκπαιδευτων, τη Διαπολιτισμική, την Ειδική Αγωγή, το management, 
τον τουρισμό, θεωρούνται πλέον προσόντα ON/ OFF, ενώ η Σεξουαλική Αγωγή , Εγκληματολογία, η Ψυχική υγεία, αλλά και η Βιοηθική, αποτελούν πεδία που σηματοδοτούν την  υψηλού επιπέδου ΔΒΜ, που παρέχει ο πιστοποιημένος φορέας ΔΙΑΣ.
Επιπροσθέτως, οι συμπράξεις με φορείς διαγωνισμών δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης συλλογών που έχουν επιτευχθεί  απο τον τομεα διαχείρισης σταδιοδρομίας-σπουδών , αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες κατάρτισης της δομής, ενώ θ ακολουθήσει και Δελτίο τύπου με περιεχόμενο την έναρξη συνεργασίας του ΚΕΔΙΒΙΜ  με Ακαδημαικο οργανισμό  με σκοπό  προετοιμασία των υποψηφίων για τους πανελληνιους γραπτούς διαγωνισμούς  από το 2022 και μετα.

par-stirixi2.png  par-stirixi.png 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΜΕΑ.
Η υλοποίηση πρωτοποριακής βιωματικής στήριξης ανηλίκων και ενηλίκων με γνωστικές, συναισθηματικές, νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές, αποτελεί ενισχυτικό και ενταξιακό θεσμό κατά τη μαθησιακή διαδικασία..
Η υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την καθιέρωση εναλλακτικών εφαρμογών πρακτικής άσκησης, την απόκτηση εξειδίκευσης και μοριοδότησης,, σε συνδυασμό με την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, καθιστούν επιβεβλημένη την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.
 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων και συμβούλους σταδιοδρομίας
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Σε σχολικούς συμβούλους και σε κοινωνιολόγους και κοινωνικους λειτουργούς.
 • Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
 • Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
 • Σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.
 • Σε υπηρετούντες στα Υπουργεία, σε δικηγόρους και σε διερμηνείς.
 • Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
 • Το σεμινάριο Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής).

 school

Το  ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ ( 1721-09),  στο πλαίσιο αναβάθμισης  των  υπηρεσιών  κατάρτισης οργανώνει Σεμινάριο Εξειδίκευσης για

" εκπαιδευτές παράλληλης στήριξης ΕΚΟ/ΑΜΕΑ" σύμφωνα με  τα άρθρα 32-39 του νόμου 4837/2021 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για  ένα πρόγραμμα μοριοδότησης που στοχεύει στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης και στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρία. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 400 ωρών , με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση

pan peiraios
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ,πιστοποιημένος φορέας  από τον ΕΟΠΠΕΠ, πρωτοπορεί σε πεδία Δια Βίου Μάθησης, εγκαινιάζοντας  τη συνεργασία του με τις εξειδικευμένες  επιμορφώσεις και πιστοποιήσεις  "Καταναλωτών, Επιχειρήσεων, και Οργανισμών", με τη μέθοδο  E-LEARNING, στοχεύοντας στην συστηματική κατάρτιση επαγγελματιών, στελεχών, φοιτητών, επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών.
Τα προσφερόμενα προγράμματα ειδικευσης, αντιστοιχούν σε πικίλους τομείς , με πλήρη μοριοδότηση για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, πίνακες εκπαίδευσης, υγείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, , αποτελώντας εργαλεία "πρόσληψης" στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα.