Ανακοινώσεις

ekp en eopep

Ο πιστοποιημένος φορέας ΔΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, υλοποιεί την εξειδικευμένη μοριοδοτουμενη επιμορφωση "Εκπαιδευση Εκπαιδευτων", με στόχο την ένταξη των υποψηφίων στελεχών ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ Β του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εντασσόμενοι σε αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης  από δομές ΔΒΜ, συνολικά, ενω σταδιακά θα μπορούν να αποκτούν , μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης , περισσοτέρων κωδικών ΣΤΕΠ.

career

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η  διαδρομή απόκτησης επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω πεντάμηνης  φοίτηση στο συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ σε συνεργασια με τον εκπαιδευτικό όμιλο APOPSIS, και την εταιρεία συμβουλευτικής ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ

Αναλυτικά τα βήματα που η παρακολούθηση στον πιστοποιημένο φορέα μας, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και να εργαστούν νόμιμα,
ως  Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Δηλαδή πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, εγγραφή στο μητρώο συμβούλων σταδιοδρομίας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)


είτε
ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ανοίγοντας δικό τους γραφείο με έναρξη επαγγέλματος),
είτε
ως Στελέχη σε Δημόσιες ή/και Ιδιωτικές Δομές Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαίδευσης, Δημόσιας Υγείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για περαιτέρω πληροφορίες για το επάγγελμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις προοπτικές του,

lifelong neverstop
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 2023-2024
 
Σημαντική εκπτωτική πολιτική σε Επιμορφώσεις Ειδικής αγωγής, ΣΥΕΠ, Ψυχολογίας, Σεξουαλικής εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικής, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων
 
Ο πιστοποιημένος φορέας ΔΙΑΣ,  ΚΕΔΙΒΙΜ και Εξειδικευμένη δομή επαγγελματικού προσανατολισμού , πρωτοπορεί, εγκαινιάζοντας νέο κύκλο μετεκπαιδευσεων/επιμορφώσεων σε πεδία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Διατροφή και Ψυχική Υγεία, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ενηλίκων, Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού, Ψυχολογίας, Σχολικής Ψυχολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Τουρισμού, Ειδικής Αγωγής
Τα προγράμματα εξειδίκευσης αφορούν:
  • Προσλήψεις σε Δημόσια ΙΕΚ/ ΣΔΕ βάσει του νέου νόμου για την μεταλυκειακή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Οι εξειδικευμένες επιμορφώσεις, Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επιμόρφωση σε θέμα ΣΔΕ, αλλά και Διδακτική Μεθοδολογία( υποχρεωτικές για φιλολογους , αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών και όχι μόνο).
  • Ένταξη σε πίνακες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΑΕ, Διαπολιτισμικής αγωγής.Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις οδηγούν σε αμεσότερη πρόσληψη. Οι πίνακες της Διαπολιτισμικής αγωγής είναι ήδη διαμορφωμένοι και θα ξεκινήσουν από τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα Σχολική Ψυχολογία είναι παρεμφερές της ΕΑΕ.
  • Οι πιστοποιήσεις αναφορικά της υγείας, ψυχικής υγείας διατροφής, αφορούν το σύνολο των πτυχιούχων σε δομές ΑΜΚΕ, ΙΚΕ, ΜΦΗ, ΤΟΜΥ, ΔΟΜΥ, Εκπαίδευση, σχολικού , νοσηλευτή , δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΣΥΔ, αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων , που αποτελεί υποχρεωτική δέσμευση παρακολούθησής του για συμμετέχοντες που δεν έχουν 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ενηλίκους.
  • Το εξειδικευμένο σεμινάριο "Σύμβουλος Σταδιοδρομίας", οδηγεί σε στην απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων , κατόπιν εξετάσεων στον ΕΟΠΠΕΠ. Ειναι η πλέον εξειδικευμένη πιστοποίηση και αφορά το σύνολο των στελεχων.
  • Η μοριοδοτηση όλων των κατηγοριών των επιμορφώσεων αφορούν ΝΠΔΔ,, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, Ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Το γραφείο επαγγελματικής συμβουλευτικής και διαχείρισης σταδιοδρομίας του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, με εξειδικευμένο προσωπικό, ευνοεί την ορθή επιλογή προγραμμάτων, συνδράμοντας συνολικά τον υποψήφιο σε κάθε βήμα ολοκλήρωσης των στόχων του.
Συγκεκριμένα:
 
Mentoring. Coaching, tutoring, σε πεδία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών, εκπόνηση διατριβών.
 
Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό , ερευνητικό επίπεδο.
 
Διαμόρφωση επαγγελματικού profile , στελεχών, ενίσχυση δεξιοτήτων.
 
Συστηματικών κάλυψη ερευνητικών δράσεων υποψηφίων.
 
Προετοιμασία ενδιαφερομένων για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
.
Αρμοδιότητες εύρεσης εργασίας, δημιουργία professional kai business  plan.
 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιόνιο, αποτελούν σημαντικές συνεργασίες, που ο συγκεκριμένος φορέα ,έχει αναπτύξει, υλοποιώντας μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις, ευρωπαϊκά κοινοτικά / προγράμματα, συμπράξεις με επιστημονικά εργαστήρια, αλλά και ποικίλες ακαδημαϊκές δράσεις. Στόχος η ενίσχυση μοριοδότησης, ο εμπλουτισμός προσόντων των καταρτιζομένων, με σκοπό την πρόσληψη στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, την αρτιότερη διαχείριση μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και την ενίσχυση του βιογραφικού τους ακόμη και για επαγγελματική αγορά της Ευρώπης.
Το τμήμα Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών υπηρεσιών , παρέχει τη δυνατότητα, διαμόρφωσης, διαχείρισης και ανάδειξης του portfolio των υποψηφίων,

Προσλήψεις εκπαιδευτικών με πάντρεμα Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών και προσοντολογίου. Αυτό είναι το υβριδικό - μεικτό σύστημα που έρχεται το επόμενο διάστημα

Την Τρίτη 18/7/2023 έγινε συνάντηση του επιτελείου του Υπουργείου Παιδείας με το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Μετά τους εθιμοτυπικούς χαιρετισμούς τον λόγο πήρε αρχικά ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ και στη συνέχεια μέλη του Δ.Σ όπου έθεσαν τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών.

Ο υπουργός και μέλη του επιτελείου του εξέφρασαν την ανάγκη για διάλογο, συνεργασία και εποικοδομητική επίλυση των μικρών καθημερινών θεμάτων των εκπαιδευτικών και του σχολείου.

Στις αρχικές του δηλώσεις πριν προχωρήσει σε συγκεκριμένες απαντήσεις κινήθηκε όπως και στις προγραμματικές δηλώσεις. Υπερασπιζόμενος την πολιτική της κυβέρνησης και των επιλογών της.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, η υφυπουργός Παιδείας (Για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και Ειδική Εκπαίδευσης) Δόμνα Μιχαηλίδου και ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ Γιάννης Κατσαρός.

Σχεδιάζεται μεικτό σύστημα με Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ και προσοντολόγιο (σεμινάρια ΑΕΙ, μεταπτυχιακά)

Σύμφωνα με δηλώσεις του Λουκά Ακρίτα εκπροσώπου των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων Συσπειρώσεων Κινήσεων Δ.Ε. στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας στις 18/7/2023 η ηγεσια του Υπουργείου Παιδείας προσπαθούν να βρουν ένα σύστημα ώστε να συγκεράσουν  το νέο αίμα των εκπαιδευτικών με αυτούς που εργάζονται χρόνια στην εκπαίδευση προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει αντιμαχόμενες ομάδες και να επιβάλλει έναν κανιβαλικό ανταγωνισμό ανάμεσα τους  με  τεχνητές διαχωριστικές γραμμές.

Έτσι όπως αναφέρει ο Λουκάς Ακρίτας έχουν σκεφτεί αυτόν το υβριδικό τρόπο διορισμού. Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και προσοντολόγιο. Μάλιστα κάλεσε την ΟΛΜΕ να της προτείνει ένα σύστημα διορισμού προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο εμπλέξει την ΟΛΜΕ στη επίλυση ενός προβλήματος που διαχρονικά δημιουργησαν οι κυβερνήσεις και στη βάση της παραπάνω λογικής της κυβέρνησης.