Ανακοινώσεις

                                ( Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)                                                         

           Εξειδικευμένες Γνώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται άρτια κατάρτιση σε οτιδήποτε αφορά την λειτουργία και την οργάνωση του. Η επιμέλεια του ιατρείου, η οργάνωση των ραντεβού, η προμήθεια αναλωσίμων, η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, η διατήρηση της υγιεινής στο χώρο αναμονής, αλλά και ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελούν κάποια μόνο από τα καθήκοντα που οφείλει να διαθέτει ένας εργαζόμενος σε ιατρείο.
Η διεκπεραίωση διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποτελεί αναμφίβολα ένα ακόμη αναπόσπαστο κομμάτι, που πρέπει να γνωρίζει άριστα ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος Ιατρείου ή/και Διαγνωστικού Κέντρου.
           

     Άμεση απασχόληση σε:
 • Ιδιωτικά ιατρεία
  • Ιατρικά κέντρα
  • Διαγνωστικά κέντρα
  • Μικροβιολογικά εργαστήρια
  • Ιδιωτικές κλινικές
  • Κέντρα αποκατάστασης
  • Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
  • Κέντρα ημέρας
  • Ιδιωτικά νοσοκομεία
  • Οδοντιατρεία
  • Φυσικοθεραπευτήρια
  • Κέντρα ειδικής αγωγής
  • Κέντρα εργοθεραπείας
  • Ασφαλιστικές εταιρείες

( Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την επιτυχή ένταξη των αποφοίτων και απασχόληση τους σε Κλινικές, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλα παρεμφερή επαγγελματικά περιβάλλοντα.
Ο συγκεκριμένος κλάδος απαιτεί εργαζομένους που θα διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενότητες που καταστούν τους αποφοίτους περιζήτητους στην αγορά εργασίας.

                   

Πλήρες δίκτυο συνεργατών θέσεων άμεσης εργασίας

                                                                

 Ιατρικά κέντρα
• Ιδιωτικές κλινικές
• Κέντρα αποκατάστασης
• Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
• Κέντρα ημέρας
• Ιδιωτικά νοσοκομεία
• Κέντρα ειδικής αγωγής
• Κέντρα εργοθεραπείας

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), Εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής, φοιτητές Ειδικής Αγωγής, γονείς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, Επαγγελματίες Υγείας καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:
-
Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122436/25-07-2016, «Κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (βλ. σελ 38 του προσχεδίου της πρόσκλησης του προγράμματος Voucher 29-64, όπως αναρτήθηκε στο http://www.dikaiologitika.gr στις 19/09/2016 - 18:48)
- Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016, «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
- Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις
τους.
- Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).
- Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
- Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
- Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.