Ανακοινώσεις

Thess kedvm

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και ΔΒΜ, σε απευθείας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υλοποιεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων, με στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ( μικροδιδασκαλιών), για την επιτυχή έκβαση στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, αλλά και την ένταξή τους στο μητρώο Β. Η επιμόρφωση των 170 ωρών ,είναι επιβεβλημένη για συμμετέχοντες στη διαδικασία που δεν έχουν συγκεντρώσει των απαιτούμενο αριθμό ωρών δηλαδή τις 150 ώρες, η 100 ωρες για υποψηφίους που είναι ενταγμένοι σε άλλο μητρώο δημόσιο ή ιδιωτικού φορέα..

Η επιμόρφωση διαρκεί 2,5 μήνες, η προετοιμασία υλοποιείται από επιμορφωτές υψηλού γνωστικού κύρους, ενω οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας στο σύνολο των προγραμμάτων σε ΚΕΔΙΒΙΜ, Ακαδημαικά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικούς Ομίλους και Οργανισμούς, ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ, Ινστιτούτα, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά και στον ευρυτερο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, θα αξιοποιήσει στο σύνολο των προγραμμάτων του , τους συμμετέχοντές του.

pan peiraios

ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης ενηλίκων, αλλά και Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συνεχίζει απρόσκοπτα τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε πεδία μοριοδοτούμενων Επιμορφώσεων/ Μετεκπαιδεύσεων, σε τομείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Υγείας , Συμβουλευτικής, Οικονομίας -Διοίκησης, Διαπολιτισμικής Αγωγής, 

Το τμήμα ΣΥΥ, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εκπαιδευτική και συμβουλευτική καθοδήγηση των υποψηφίων , προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση.

image 2

ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης ενηλίκων, αλλά και Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συνεχίζει  απρόσκοπτα τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  σε πεδία μοριοδοτούμενων Επιμορφώσεων/ Μετεκπαιδεύσεων, σε τομείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Υγείας , Συμβουλευτικής, Οικονομίας -Διοίκησης, Διαπολιτισμικής Αγωγής, 

Το τμήμα ΣΥΥ,  αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εκπαιδευτική και συμβουλευτική καθοδήγηση των υποψηφίων , προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
 
Ο πιστοποιημένος φορέας Διά Βίου Μάθησης και ΣυΕΠ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί νέο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ Συνοδός ΑΜΕΑ", με στόχο την  συστηματική κατάρτιση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν  υποβολής αίτησης.
Η επιμόρφωση ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση  κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Το  πρόγραμμα  με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , έχοντας ως αποτέλεσμα την   άμεση απορρόφησή τους.
Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και προυπηρεσία δημοσίου., ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την άμεση μονιμοποίησή τους σε δομές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευσης.