Ανακοινώσεις

sex edu
Η πιστοποιημένη δομή ΔΙΑΣ, πρωτοπορεί και εγκαινιάζει το πρόγραμμα Σεξουαλικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Η μετεκπαίδευση, υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελληνική Επικράτεια, με εξειδικευμένες ενότητες , καθώς το μάθημα πλέον παγιώνεται τόσο στην εκπαίδευση, όσο και σε ευρύτερα εργασιακά πεδία που απασχολουν ουν επαγγελματίες.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ουσιαστικά αντικαθιστά το ΠΜΣ "Συμβουλευτική και Επαγγελματικό προσανατολισμό".

 

                 Καινοτόμο πρόγραμμα

 

 «Επάγγελμα  Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

 

ΌΛΗ η  διαδρομή απόκτησης επαγγελματικής αναγνώρισης μέσα από την επτάμηνη φοίτηση στο συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ

 

Αναλυτικά τα βήματα που η φοίτηση στο Κέντρο μας, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα  και να εργαστούν νόμιμα,

ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

(ΔΗΛΑΔΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΟΠΠΕΠ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)

είτε

ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ανοίγοντας δικό τους Γραφείο με έναρξη Επαγγέλματος),

είτε

ως Στελέχη σε Δημόσιες ή/και Ιδιωτικές Δομές Παροχής  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Για περαιτέρω πληροφορίες  για το επάγγελμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και τις προοπτικές του, καθώς και του πλαισίου του προγράμματος σπουδών του προγράμματος από το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ

anasa1

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Δράση «ΑΝΑΣΑ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

anasa2

anak12 5 21 2
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
 
Το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης "Συμβούλου Σταδιοδρομίας", δίνει τη δυνατότητα στους επιτυχόντες να αποκτήσουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα , με απώτερο στόχο την πρόσληψή τους σε δημόσιους φορείς, ΝΠΙΔ, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και τη δυνατότητα επίσης ενασχόλησης με τον ιδιωτικό τομέα.