Ανακοινώσεις

1step

Ένα βήμα μπροστά!!!

Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας,  συνεργάτης Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενώσεων και εταιριών, δίνει τη δυνατότητα στο σύνολο των επαγγελματιών, στελεχών, φοιτητών να αποκτήσουν την κατάλληλη μοριοδότηση-προσαύξηση για την αγορά εργασίας, μέσω της υλοποίησης των 12μηνων εξειδικευμένων μετεκπαιδεύσεων, λαμβάνοντας πιστοποίηση από τα πανεπιστημιακά ΙΔΡΎΜΑΤΑ.

Οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη μέγιστη συμβουλευτική -διοικητική-συγγραφική υποστήριξη ,κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων, ενώ παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής διαχείριση της σταδιοδρομίας τους.

Οι συμπράξεις που έχουν λάβει χώρα, αφορούν άκρως εξειδικευμένα προγράμματα υψηλού κύρους  , με επιπλέον μοριοδότηση , όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Επιπροσθέτως , οι συγκεκριμένες επιμορφώσεις , αποτελούν το ισχυρο "επαγγελματικό εργαλείο" για ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, ΟΤΑ, ΜΚΟ, ΙΚΕ, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικο τομέα, ενώ εμπλουτίζουν το portfolio  για τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Εγγραφές, εκδήλωση ενδιαφέροντος, ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, ΓΡ. Λαμπράκη13, 2441079201, 80083, https://www.kek-dias.gr

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

  • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
  • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
  • 0,5 ΩΣ  1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
  • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

  • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.
  • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ.
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, ενισχύει την κατάρτιση των υποψηφίων  για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων -εισαγωγή στο Μητρώο Β, εγκαινιάζοντας κύκλο φροντιστηριακών σεμιναρίων , με σκοπό την άρτια και στοχευμένη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν:
Ανάλυση, επεξεργασία , κριτική προσέγγιση των ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.
Διαμόρφωση διδασκαλιών -projects προσομοίωσης

Από τις15/1/21 ,με νόμο του κράτους , παγιώνεται η γραπτή πανελλήνια δοκιμασία γιατην πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, με συνδυασμό γραπτής δοκιμασίας. Οι εξεταζόμενοι , κατόπιν συστηματικής προετοιμασίας , θα εξετάζονται σε πεδία γενικών και ειδικών δεξιοτήτων, συναφούς αντικειμένου σπουδών, ενώ θα υπάρχει και δομημένη συνέντευξη για θέσεις ΕΕΠ ( ειδικού, επιστημονικού προσωπικού). Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να έχουν προβεί σε συστηματική και άρτια προετοιμασία, καθώς η επιτυχία κρύβεται στη μεθοδολογία μελέτης και όχι στην πολύωρη ενασχόληση.
Περαν του γραπτού διαγωνισμού, η επιτυχία θα κριθεί και στην προσαυξηση που θα υλοποιηθεί χάριν των προσόντων που θα καταθέτουν οι υποψήφιοι( portfolio, το οποιο θα αξιοποιείται και εσωτερικά) όπως ρητώς ορίζεται στο ΦΕΚ.O  πρώτος διαγωνισμός οριοθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ θα διεξάγεται κάθε 1,5 με δυο χρόνια

Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Ο πιστοποιημένος φορέας ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΔΙΑΣ, συνεχίζει τη συνεργασία του με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οδηγώντας τους υποψηφίους στην απόκτηση επάρκειας , κατόπιν εξετάσεων , αλλά και στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Η άρτια προετοιμασία , σε συνδυασμό με την απόλυτη εξειδίκευση οδηγεί στην απόκτηση της επίσημης πιστοποίησης.